NS40
ẮC QUY CHO ÔTÔ & TÀU THUYỀN
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 32
Dài(L-mm) : 195
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
ETX4L-VRLA
ẮC QUY CHO XE GẮN MÁY
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 4
Dài(L-mm) : 114
Rộng(W-mm) : 70
Cao(H-mm) : 86
Tổng cao(TH-mm) : 86
NS40L
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 32
Dài(L-mm) : 195
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
NS40Z
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 35
Dài(L-mm) : 195
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
NS40ZL(S)
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 35
Dài(L-mm) : 195
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
N40
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 40
Dài(L-mm) : 237
Rộng(W-mm) : 128
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
N40L
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 40
Dài(L-mm) : 237
Rộng(W-mm) : 128
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
NS60
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 45
Dài(L-mm) : 237
Rộng(W-mm) : 128
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
NS60L
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 45
Dài(L-mm) : 237
Rộng(W-mm) : 128
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
NS60(S)
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 45
Dài(L-mm) : 237
Rộng(W-mm) : 128
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
NS60L(S)
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 45
Dài(L-mm) : 237
Rộng(W-mm) : 128
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222
N50
Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 50
Dài(L-mm) : 259
Rộng(W-mm) : 170
Cao(H-mm) : 201
Tổng cao(TH-mm) : 226
 
|<   <  
1  2  3  4  5 
  >   >|
Trang 1/5